Meditaatio Wiki
Advertisement

Kirja The Mind Illuminated jakaa Heräämiseen tähtäävän polun kymmeneen eri tasoon.

Aloittelija - Tasot yhdestä kolmeen[]

Taso yksi: Harjoituksen vakiinnuttaminen[]

Tällä tasolla on tarkoitus kehittää johdonmukainen ja uuttera harjoitus. Johdonmukaisuus tarkoittaa selkeän päiväaikataulun laatimista meditaatiolle ja siinä pysymistä poikkeustilanteita lukuunottamatta. Uutteruus tarkoittaa paneutumista harjoitukseen täydellä sydämellä sen sijaan että käyttäisi ajan tyynyllä suunnitellen tai päiväuneksien.

Tavoite: Vakiinnuta säännöllinen meditaatioharjoitus.

Esteet: Vastustaminen, viivyttely, uupumus, kärsimättömyys, tylsistyminen ja motivaation puute.

Taidot: Harjoitusrutiinien luominen, selkeiden harjoitustavoitteiden asettaminen, vahvan motivaation luominen, itsekurin kehittäminen ja uutteruus.

Saavutus: Harjoittaminen joka päivä.

Taso kaksi: Katkeileva tarkkaavaisuus ja mielen harhailun päihittäminen[]

Tasolla kaksi harjoitus perustuu yksinkertaisesti tarkkaavaisuuden pitämiseen hengityksessä, mikä on helpommin sanottu kuin tehty. Huomaat pian, että häiriötekijät kaappaavat tarkkaavaisuutesi helposti, mikä saa sinut unohtamaan että oli tarkoitus keskittyä hengitykseen. Unohtaminen johtaa pian mielen harhailuun, joka voi kestää muutamasta sekunnista minuuttiin tai jopa koko meditaatiosession ajan. Tämä tapahtumaketju on hyvä muistaa - harjoittamaton mieli luo häiriötekijoitä, jotka johtavat unohtamiseen, joka johtaa mielen harhailuun. Tasolla kaksi paneudutaan vain viimeiseen tapahtumaan eli mielen harhailuun.

Tavoite: Lyhennä mielen harhailun jaksojen kestoja ja pidennä yhtämittaisen tarkkaavaisuuden kestoa meditaatiokohteeseen.

Esteet: Mielen harhailu, apinamieli ja kärsimättömyys

Taidot: Spontaanin introspektiivisen taustahuomion vahvistaminen ja tarkkaavaisuuden ylläpitäminen meditaatiokohteeseen. Spontaani introspektiivinen taustahuomios on se ahaa-elämys kun yht'äkkiä huomaat että teetkin jotain muuta kuin piti (ajattelet niitä näitä kun piti tarkkailla hengitystä). Kun tälle hetkelle antaa arvoa, se tapahtuu yhä nopeammin ja nopeammin, joten mielen harhailun jaksot käyvät yhä lyhyemmiksi ja lyhyemmiksi.

Saavutus: Pystyt ylläpitämään tarkkaavaisuutta meditaatiokohteeseen minuutteja kerrallaan samalla kun useimmat mielen harhailun jaksot kestävät vain muutamia sekunteja.

Taso kolme: Pitkitetty tarkkaavaisuus ja unohtamisen päihittäminen[]

Tasot kaksi ja kolme ovat samankaltaisia, mutta mielen harhailun jaksot käyvät yhä lyhyemmiksi kunnes ne loppuvat kokonaan. Suurin haaste tasolla kolme on unohtaminen, mutta uneliaisuus käy usein myös ongelmaksi.

Tavoite: Päihitä unohtaminen ja nukahtaminen.

Esteet: Häiriötekijät, unohtaminen, mielen harhailu ja uneliaisuus.

Taidot: Käytä hengityksen seuraamisen ja yhdistämisen tekniikkaa pidentääksesi yhtämittaisen tarkkaavaisuuden kestoa ja tutustu siihen miten unohtaminen tapahtuu. Kehitä introspektiivistä taustahuomiota harjoittamalla nimeämistä ja pistokokeita. Nämä tekniikat auttavat nappaamaan häiriöt ennen kuin ne johtavat unohtamiseen.

Saavutus: Hengityksen unohtaminen tai nukahtaminen vain harvoin.

Ensimmäinen virstanpylväs: Yhtäjaksoinen tarkkaavaisuus meditaatiokohteeseen[]

Ensimmäinen virstanpylväs on yhtenäinen tarkkaavaisuus meditaatiokohteeseen, jonka saavuttaa tason kolme lopussa. Tätä ennen olet aloittelija - henkilö joka meditoi taitavan meditoijan sijaan. Virstanpylvään saavutettuasi et ole enää noviisi, jolla on taipumusta unohtamiseen, mielen harhailuun tai torkahtamiseen. Saavuttamalla tasot yhdestä kolmeen olet saanut ensimmäiset taitosi kohti vakaata tarkkaavaisuutta. Voit nyt tehdä jotain mihin tavallinen, harjaantumaton henkilö ei pysty. Kehität näitä taitoja seuraavien kolmen tason aikana tullaksesi taitavaksi meditoijaksi.

Taitava meditoija - Tasot neljästä kuuteen[]

Taso neljä: Yhtäjaksoinen tarkkaavaisuus ja karkeiden häiriötekijöiden sekä vahvan turtumuksen päihittäminen[]

Pystyt keskittymään hengitykseen enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti, mutta tarkkaavaisuus vaihtelee silti nopeasti hengityksen ja monien häiriötekijöiden välillä. Aina kun häiriötekijä nousee tarkkaavaisuuden pääkohteeksi, se työntää meditaatiokohteen taustalle. Tätä kutsutaan karkeaksi häiriötekijäksi. Mutta kun mieli rauhoittuu, esiintyy usein toinen ongelma, vahva turtumus. Selvitäksesi näistä haasteista, kehität jatkuvaa introspektiivistä taustahuomiota, joka varoittaa niiden läsnäolosta.

Tavoite: Päihitä karkeat häiriötekijät ja vahva turtumus.

Esteet: Häiriötekijät, kipu ja epämukavuus, älylliset oivallukset, tunnelatautuneet ilmestykset ja muistot.

Taidot: Jatkuvan introspektiivisen taustahuomionn kehittäminen sallii korjausliikkeiden tekemisen ennen kuin hienovaraiset häiriötekijät muuttuvat karkeiksi häiriötekijöiksi ja ennen kuin hienovarainen turtumus muuttuu vahvaksi turtumukseksi. Kivun kanssa työskentelemisen opettelu. Mielen puhdistaminen menneistä traumoista epäterveestä ehdollistumisesta.

Saavutus: Karkeat häiriötekijät eivät enää työnnä hengitystä taustalle, eivätkä hengityksen aistimukset haalistu tai vääristy vahvan turtumuksen seurauksena.

Taso viisi: Hienovaraisen turtumuksen päihittäminen ja mindfulnessin kasvattaminen[]

Olet päässyt yli karkeista häiriötekijöistä ja vahvasta turtumuksesta, mutta edelleen on taipumus lipsahtaa vakaaseen hienovaraiseen turtumukseen. Tämä tekee hengityksen aistimuksista vähemmän kirkkaita ja johtaa perifeerisen taustden heikkenemiseen. Tunnistamattomana hienovarainen turtumus voi saada sinut yliarvioimaan kykysi ja siirtymään seuraavalle tasolle ennenaikaisesti, mikä johtaa keskittymiseen turtuneena. Koet vain pinnallisen näennäisversion myöhemmistä tasoista ja harjoituksesi ajautuu umpikujaan. Sinun täytyy teroittaa tarkkaavaisuuttasi ja taustahuomiota päästäksesi yli hienovaraisesta turtumuksesta.

Tavoite: Hienovaraisesta turtumuksesta ylipääseminen ja mindfllnessin voiman kasvattaminen.

Esteet: Hienovarainen turtumus on hankala tunnistaa, se luo illuusion vakaasta tarkkaavaisuudesta ja on viettelevän miellyttävä.

Taidot: Yhä vahvemman ja jatkuvamman introspektiivisen taustahuomion kehittäminen, jotta hienovarainen turtumus voidaan havaita ja korjata. Uusien kehonskannaustekniikoiden opetteleminen mindfulnessin voiman kasvattamiseksi.

Saavutus: Kykenet ylläpitämään ja jopa kasvattamaan mindfulnessin voimaa jokaisen meditaatiosession aikana.

Taso kuusi: Hienovaraisten häiriötekijöiden kukistaminen[]

Tarkkaavaisuus on suhteellisen vakaa, mutta vaihtelee edelleen meditaatiokohteen ja taustalla olevien hienovaraisten häiriötekijöiden välillä. Olet nyt valmis nostamaan tarkkaavaisuutesi täysin uudelle tasolle, missä hienovaraiset häiriötekijät putoavat kokonaan pois. Saavutat yksinomaisen tarkkaavaisuuden meditaatiokohteeseen, jota kutsutaan myös yksipisteiseksi tarkkaavaisuudeksi.

Tavoite: Hienovaraisten häiriötekijöiden kukistaminen ja metakognitiivisen introspektiivisen taustahuomion kehittäminen.

Esteet: Tarkkaavaisuuden taipumus vaihdella jatkuvaan häiriötekijöiden virtaan ja muihin taustahuomiossa oleviin mentaalisiin kohteisiin.

Taidot: Tietoisuuden piirin määrääminen aiempaa tarkemmin ja kaiken piirin ulkopuolelle jäävän jättäminen huomiotta, kunnes hienovaraiset häiriötekijät haalistuvat pois. Huomattavasti hienostuneemman ja valikoivamman tietoisuuden kehittäminen mielestä itsestään, jota kutsutaan metakognitiiviseksi introspektiiviseksi taustahuomioksieksi. Käytät myös menetelmää jota kutsutaan "koko kehon kokemiseksi hengityksen kanssa" päihittääksesi potentiaaliset hienovaraiset häiriötekijät tehokkaammin.

Saavutus: Hienovaraiset häiriötekijät ovat hävinneet lähes täysin ja sinulla on järkkymätön yksinomainen tarkkaavaisuus kirkkaan mindfulnessin kanssa.

Toinen virstanpylväs: Yhtämittainen yksinomainen tarkkaavaisuuden keskittäminen[]

Saavutettuasi tasot neljästä kuuteen, tarkkaavaisuutesi ei enää vaihtele edestakas hengityksen ja taustallaolevien häiriötekijöiden välillä. Voit keskittyä meditaatiokohteeseen sulkien pois kaiken muun ja tietoisuuden piirisi on myös vakaa. Turtumus on kadonnut tyystin ja mindfulness ottaa voimakkaan metakognitiivisen introspektiivisen taustahuomion muodon. Olet siis tietoinen mielesi tilasta jokaisena hetkenä, myös silloin kun keskityt hengitykseen. Olet saavuttanut kaksi suurta meditaation tavoitetta: vakaan tarkkaavaisuuden ja voimakkaan mindfulnessin. Näine taitoinesi olet nyt taitava meditoija ja saavuttanut toisen virstanpylvään.

Siirtymä - Taso seitsemän[]

Taso seitsemän: Yksinomainen tarkkaavaisuus ja mielen yhdistäminen[]

Pystyt nyt tarkastelemaan mitä tahansa kohdetta niin laajalla tai kapealla fokuksella kuin haluat. Joudut kuitenkin edelleen pysymään valppaana ja näkemään jatkuvaa vaivaa pitääksesi hienovaraiset häiriötekijät ja turtumuksen poissa.

Tavoite: Vaivattomasti ylläpidettävä yksinomainen tarkkaavaisuus ja vahva mindfulness.

Esteet: Häiriötekijät ja turtumus palaavat, jos lakkaat näkemästä vaivaa. Joudut jatkamaan vaivannäköä kunnes yksinomainen tarkkaavaisuus ja mindfulness tulevat automaattisiksi, silloin vaivannäkö ei ole enää tarpeen. Tylsistyminen, levottomuus ja epäilys heräävät usein tässä vaiheessa. Myös oudot aistimukset ja tahdottomat kehonliikkeet voivat häiritä harjoitustasi. Kaiken vaivannäön jättäminen on seuraava este, sillä vaivannäöstä on tullut tapa ja sitä on vaikea lopettaa.

Menetelmät: Kärsivällisesti ja uutterasti harjoittaminen tuo sinut vaivattomuuden kynnykselle. Se auttaa sinut kaiken tylsyyden ja epäilyksen sekä outojen aistimusten ja liikahdusten yli. Vaivannäön jättäminen tarkoituksella aika ajoin auttaa sinua tunnistamaan milloin vaivannäköä ja valppautta ei enää tarvita. Silloin voit työstää kontrollintarpeesta päästämistä. Useat havinnointi- ja jhana-harjoitukset tuovat vaihtelua tällä tasolla.

Saavutus: Voit päästää irti kaikesta vaivannäöstä ja mieli säilyttää silti ennennäkemättömän vakauden ja selkeyden.

Kolmas virstanpylväs: Vaivaton, vakaa tarkkaavaisuus[]

Kolmannen virstanpylvään tunnistaa vaivattomasti ylläpidetystä yksinomaisesta tarkkaavaisuudesta voimakkaan mindfulnessin kanssa. Tätä tilaa kutsutaan henkiseksi joustavuudeksi ja se syntyy diskursiivisen mielen täydellisestä rauhoittamisesta, eli siitä että sisäinen puhe ja diskursiivinen analyysi ovat lakanneet. Mielen eri osat eivät ole enää niin vastahakoisia ja keskittyneinä muihin asioihin, ja eri mentaaliset prosessit ovat sulautuneet yhteen vain yhtä tarkoitusta varten. Tämä mielen yhdentyminen tarkoittaa sitä, että sensijaan että mieli kamppailisi itseään vastaan, se toimii johdonmukaisena sopusointuisena kokonaisuutena. Olet saattanut päätökseen siirtymän taitavasta meditoijasta mestarimeditoijaksi.

Mestarimeditoija - Tasot kahdeksasta kymmeneen[]

Taso kahdeksan: Henkinen joustavuus ja aistien rahoittaminen[]

Henkisen joustavuuden avulla voit ylläpitää yksinomaista tarkkaavaisuutta ja mindfulnessia, mutta ruumiillinen kipu ja epämukavuus rajoittavat edelleen sitä kuinka pitkään voit istua. Oudot aistimukset ja tahdottomat liikkeet, jotka alkoivat tasolla seitsemän jatkuvat ja voivat jopa voimistua. Mielen yhdentyessä edelleen aistien rauhoittuminen, fyysinen joustavuus syntyy ja nämä ongelmat katoavat. Aistien rahoittaminen ei tarkoita transsiin vaipumista. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että viisi fyysistä aistia ja mielen aisti hiljentyvät väliaikaisesti meditoidessa.

Tavoite: Täydellinen aistien rahoittaminen ja täysi meditatiivisen ilon nouseminen.

Esteet: Ensisijainen haaste on olla häiriintymättä monista merkillisistä kokemuksista tällä tasolla. Näitä ovat epätavalliset ja usein epämiellyttävät aistimukset ja tahdottomat liikkeet, vahvojen energiavirtojen tunteminen kehossa ja intensiivinen ilo. Anna niiden yksinkertaisesti olla.

Menetelmä: Vaivattoman tarkkaavaisuuden ja introspektiivisen taustahuomion harjoittaminen johtaa luonnollisesti syvempään yhdentymiseen, aistien rauhoittumiseen ja meditatiivisen ilon nousemiseen. Jhana- ja havainnointiharjoitukset ovat hyvin tuottoisia prosessin tässä osassa.

Saavutus: Olet saavuttanut tason kun silmät havaitsevat vain sisäisen valon, korvat kuulevat vain sisäisen äänen, keho kylpee nautinnossa ja mukavuudessa, ja mielentilasi on intensiivistä iloa. Henkisen ja fyysisen joustavuuden avulla voit istua tunteja ilman turtuneisuutta, häiriötekijöitä tai ruumiillista epämukavuutta.

Taso yhdeksän: Henkinen ja fyysinen joustavuus ja meditatiivisen ilon rauhoittaminen[]

Henkisen ja fyysisen joustavuuden mukana syntyy meditatiivinen ilo, ainutlaatuinen mielentila, joka tuo suurta onnellisuutta ja fyysistä nautintoa.

Tavoite: Meditatiivisen ilon kypsyminen ja kehittyminen rauhaksi ja mielentyyneydeksi.

Esteet: Meditatiivisen ilon intensiteetti voi tehdä mielen levottomaksi, muuttua häiriötekijäksi ja häiritä harjoitusta.

Menetelmä: Meditatiiviseen iloon tottuminen kunnes jännitys hiipuu ja tilalle jää rauha ja mielentyyneys.

Saavutus: Henkisen ja fyysisen joustavuuden ja siihen liittyvän rauhan ja mielentyyneyden saavuttaminen johdonmukaisesti

Taso kymmenen: Rauha ja mielentyyneys[]

Tulet tasolle kymmenen kaikkine samathan piirteineen: vaivattomasti vakaa tarkkaavaisuus, mindfulness, ilo, rauha ja mielentyyneys. Aluksi nämä piirteet hiipuvat kun meditaatio on päättynyt. Mutta jatkuvalla harjoituksella ne pysyvät yllä yhä pidempään meditaatiosessioiden välillä. Ennenpitkää niistä tulee mielen normaalitila. Koska samathan piirteet eivät milloinkaan katoa kokonaan, saavutat täysin kehittyneen meditatiivisen tilan välittömästi kun istut alas tyynylle. Olet saavuttanut kymmenennen tason kun samathan piirteet säilyvät useita tunteja tyynyltä nousemisen jälkeen. Kun taso kymmenen on saavutettu, mieltä kutsutaan voittamattomaksi.

Neljäs virstanpylväs: Mestarin mielenluonteen pysyvyys[]

Kun olet saavuttanut kymmenennen tason, meditaation useat positiiviset piirteet ovat vahvasti läsnä myös meditaatiosessioiden välillä, joten päivittäinen elämäsi on vaivattoman vakaan tarkkaavaisuuden, mindfulnessin, ilon, rauhan ja mielentyyneyden kyllästämä. Tämä on neljäs ja viimeinen virstanpylväs joka merkitsee mestarimeditoijan harjoituksen huipentumaa.

Oikean asenteen ja päämäärän asettaminen[]

Koemme itsemme luontaisesti toimitsijaksi, joka on vastuussa tulosten tuottamisesta tahdon ja vaivannäön avulla. Meditaatiosta puhuttaessa emme voi välttää tiettyjen sanojen käyttämistä kuten "saavutus" tai "mestari", mikä vain vahvistaa tätä mielikuvaa. Uskomme usein olevamme kontrollissa, oman mielemme herroja. Tämä uskomus tuottaa kuitenkin vain ongelmia harjoituksellesi. Sen seurauksena yrität vain väkisin tainnuttaa mielen. Kun tämä vääjäämättä epäonnistuu, lannistut herkästi ja syytät itseäsi. Tästä voi tulla huono tapa, jos et ymmärrä ettei ole mitään "itseä" mielen johdossa, eikä siksi ketään jotakuta syyttää. Jatkaessasi meditointia, tämä "ei-itseyden" tosiseikka käy yhä selkeämmäksi, mutta sinulla ei ole varaa odottaa tätä oivallusta. Edistyäksesi on parasta unohtaa tämä mielikuva niin pian kuin mahdollista, edes älyllisellä tasolla.

Tosiasiassa, kaikki mitä "teemme" meditaatiossa on tietoisten aikeiden muodostamista ja ylläpitämistä - ei muuta. Itseasiassa, vaikkei se välttämättä olekaan ilmiselvää, kaikki saavutuksemme saavat alkunsa aikeista. Mieti kopittelun opettelemista. Lapsena saatoit haluta heittää ja ottaa palloa kiinni, mutta aluksi kätesi eivät vain liikkuneet aivan oikealla tavoin. Kuitenkin, kun ylläpidit aietta saada palloa kiinni, pitkään harjoiteltuasi, kätesi tekivät lopulta työtä käskettyä silloin kun niin halusit. "Sinä" et kopittele. Sensijaan, sinä vain aiot ottaa kopin ja muu seuraa. "Sinä" aioit ja keho toimii.

Täysin samalla tapaa, voimme käyttää aikeita muuttaaksemme mielen toimintaa syvällisesti. Aie, kunhan se on oikein esitetty ja ylläpidetty, on se mikä luo syyt ja ehdot vakaalle tarkkaavaisuudelle ja mindfulnessille. Toistuvasti esitetyt ja ylläpidetyt aikeet useiden meditaatiosessioiden aikana saavat aikaan usein toistettuja henkisiä toimintoja, joista lopulta tulee mielen tapoja.

Jokaisella tasolla, kaikki se mitä "sinä" teet on aikeiden ylläpitoa vastataksesi tietyillä tavoin siihen mitä ikinä meditaation aikana tapahtuukin. Oikeiden aikeiden asettaminen ja pitäminen on se mikä on oleellista. Jos aie on vahva, tarkoituksenmukainen vastaus tapahtuu ja harjoituksesi soljuu hyvin luonnollisella ja ennustettavalla tavalla. Vielä kertauksena, toistuvasti ylläpidetyt aikeet johtavat toistuviin henkisiin toimintoihin, joista syntyy mielen tapoja - ja nämä tavat johtavat iloon, mielentyyneyteen ja oivallukseen. Prosessin erinomainen yksinkertaisuus ei ole niin ilmiselvää ensimmäillä tasoilla, mutta kun saavut tasolle kahdeksan ja meditaatiostasi tulee vaivatonta, on asia selvä.

Vaikkakin hyödyllisiä, nämä esitetyt listat, esteet, taidot ja saavutukset voivat hämärtää kuinka yksinkertainen prosessi pohjimmiltaan on: aikeet johtavat henkisiin toimiin ja toistetut henkiset toimet johtavat henkisiin tapoihin. Tämä kaava löytyy jokaisen tason sydämestä. Siksipä tässä vielä lyhyt kertaus kaikista kymmenestä tasosta painottaen sitä miten aikeet toimivat jokaisella tasolla. Katso aiempaa yhteenvetoa kun sinun pitää orientoida itseäsi kunkin tason kokonaiskontekstissa, mutta katso alla olevaa esitystä aina kun yksittäisten tasojen läpi työskentely tuntuu ponnistelulta.

TASO YKSI: Näe kaikki vaiva siihen, että muodostat ja pidät tietoisen aikeen istua alas meditoimaan tietyksi ajaksi joka päivä ja harjoittamaan uutterasti koko session ajan. Kun aikeesi ovat selkeät ja vahvat, tarkoituksenmukainen toiminta seuraa luonnollisesti, ja huomaat istuvasi säännöllisesti meditoimaan. Jos näin ei käy, älä moiti itseäsi ja yritä pakottaa itseäsi harjoittamaan. Sen sijaan työskentele vahvistaaksesi motivaatiotasi ja aikeitasi.

TASO KAKSI: Tahdonvoima ei voi estää mieltä unohtamasta hengitystä. Et myöskään voi pakottaa itseäsi tulemaan tietoiseksi mielen harhailusta. Sen sijaan, ylläpidä aietta arvostaa sitä "ahaa"-hetkeä joka tunnistaa mielen harhailun, samalla kun hellästi mutta tiukasti ohjaat tarkkaavaisuuden takaisin hengitykseen. Sitten, aio omistautua hengitykselle niin täysin kuin mahdollista menettämättä taustahuomiota. Ajan kuluessa, yksinkertaiset toimet jotka seuraavat näistä kolmesta aikeesta muodostuvat henkisiksi tavoiksi. Mielen harhailun jaksot lyhenevät ja tarkkaavaisuus hengityksessä pidentyy, ja lopulta olet saavuttanut tavoitteesi.

TASO KOLME: Aseta aie herättää introspektiivinen tarkkaavaisuus jatkuvasti, ennen kuin olet unohtanut hengityksen tai vaipunut uneen, ja tehdä korjaavia liikkeitä heti kun huomaat häiriötekijöitä tai turtuneisuutta. Aio myös ylläpitää taustahuomiota samalla kun omistaudut hengitykselle niin täysin kuin mahdollista. Nämä kolme aietta ja toimintaa jotka niistä seuraavat ovat vain jalostetumpia tason kaksi aikeista. Kun niistä tulee tapoja, unohdat hengityksen vain harvoin.

TASOT NELJÄSTÄ KUUTEEN: Aseta ja ylläpidä aietta ollaksesi valpas, jotta introspektiivisestä taustahuomiosta tulee jatkuvaa, ja huomataksesi ja korjataksesi välittömästi kun huomaat turtumusta tai häiriöitä. Nämä aikeet kypsyvät korkealle kehittyneiksi vakaan tarkkaavaisuuden ja mindfulnessin taidoiksi. Pääset yli kaikesta turtuneisuudesta ja häiriötekijöistä, saavuttaen sekä yksinomaisen yksipisteisen tarkkaavaisuuden ja metakognitiivisen introspektiivisen taustahuomion.

TASO SEITSEMÄN: Kaikesta tulee yhä yksinkertaisempaa. Tietoisesti aikomalla jatkuvasti suojella turtumusta ja häiriötekijöitä vastaan, mielestä tulee täysin tottunut ylläpitämään tarkkaavaisuutta ja mindfulnessia vaivattomasti.

TASOT KAHDEKSASTA KYMMENEEN: Aikomuksesi on yksinkertaisesti jatkaa harjoittamista käyttäen taitoja jotka ovat nyt täysin vaivattomia. Tasolla kahdeksan, vaivattomasti ylläpidetty yksinomainen tarkkaavaisuus tuottaa henkistä ja fyysistä joustavuutta, nautintoa ja iloa. Tasolla yhdeksän, pelkkä lepääminen meditatiivisessa ilossa johtaa syvälliseen rauhaan ja mielentyyneyteen. Tasolla kymmenen, vain jatkamalla harjoittelua säännöllisesti, syvällinen ilo, rauha ja mielentyyneys, jotka koet meditaatiossa, jatkuvat meditaatiosessioiden välillä täyttäen jokapäiväisen elämäsikin.

Niin kuin siemeniä istuttaessa, kylvät jokaisella tasolla tarkoituksenmukaiset aikeet mielen kasvumaahan. Kastele näitä aikeita säännöllisen harjoittelun uutteruudella ja varjele niitä viivyttelyn, epäilyksen, halun, vastenmielisyyden ja levottomuuden tuhoeläimiltä. Kukoistaessaan nämä aikeet johtavat luonnollisesti tiettyyn henkisten tapahtumien sarjaan, jotka kypsyvät ja tuottavat harjoituksesi hedelmää. Itääkö siemen nopeammin, jos kaivat sen jatkuvasti ylös ja istutat takaisin? Ei. Niinpä, älä anna kärsimättömyyden ja turhautumisen estää sinua harjoittamasta tai vakuuttamasta sinua siitä että tarvitset "paremman" tai "helpomman" harjoituksen. Ärsyyntyminen jokaiseen mielen harhailuun tai uneliaisuuteen on kuin repisi koko puutarhan päästäkseen eroon rikkaruohoista. Yritys pakottaa tarkkaavaisuus vakaaksi on kuin yrittäisi kasvattaa versoa korkeammaksi sitä venyttämällä. Fyysisen joustavuuden ja meditatiivisen ilon jahtaaminen on kuin pakottaisi nupun väkisin auki, jotta se kukkisi nopeammin. Kärsimättömyys ja yrittäminen kovasti eivät saa mitään kasvamaan nopeammin. Ole kärsivällinen ja luota prosessiin. Pidä mielestä huolta kuin taitava puutarhuri ja kaikki kukkii ja kantaa hedelmää aikanaan.

Advertisement